Akustik ve gürültü kontrolü

Ses her tarafımızdadır ve kişilerin mutluluğu akustik konfor ile bağlantılıdır.
Konferans salonlarından dersliklere, ofislerden evlere kadar bu önemli husus dikkate alınmalıdır.

Sesin incelenmesi olan akustik dalı yapı tasarımı ve planlamasının da önemli bir unsurudur. İSter müzik isterse gürültü biçiminde olsun ses hemen hepimizin hayatını her gün bir biçimde etkilemektedir. Günlük yaşamımızda bizleri çevrleyen çeşitli türdeki gürültüyü artık katlanılmaz hale gelip anlaşmamızı etkileyipişlerimize konsantre olmamızı engelleyene kadar çoğu zaman bir biçimde duymazdan gelir ya da ona katlanırız

Günümüz şehirlerinde yaşadığımız ve çaıştığımız mekanlar bu tür sıkıntıların oluşmaması için artık belli kural ve kriterlere uygun tasarlanıp inşa edilmek zorundadır.

BDS'nin akustik uzmanları bu konu hakkındaki bilgi ve yeteneklerinii tiyatro ve sinema salonlarından konser salonlarına, yaşam mekanlarından, çalışma hacimlerine, üretim binalarından eğitim tesislerine kadar çeşitli bina tiplerinin iyi bir akustiğe sahip olması için gerekli özelliklerin kazandırılması maksadı ile tasarım safhasından uygulamaya kadar geniş bir spektrumda hizmet vermektedir.

Hizmetlerimiz hakkında ayrıntılı bilgi

Seçili Projeler