Cephe Tasarımı ve Cephe Mühendisliği

Uygulama riskleri ve maliyetleri dikkatlice kontrole alırken performansı önceleyen cephe tasarımları gerçekleştiriyor ve projelerinize değer katıyoruz.

Cephe mühendisliği yönü ile bakıldığında cephe ya da daha geniş bir tanımlama ile bina kabuğu, bina mimarisinin önemli bir unusuru olmasının yanı sıra statikten aydınlatmaya kadar bir dizi tasarım disiplininin binanın tasarım hedeflerine ulaşması için ortaya koyduğu girdilerin bir arada buluştuğu ortamı ifade etmektedir.

Yeni inşa edilen binalar için bütçenin en az %25'i eden cephe inşaat sürecinin potansiyel olarak en riskli imalat kalemi olup başarılı bir cephe inşaatı özel uzmanlık ile ehil teknik bilgi gerektiren süreçtir.

Diğer vasıfları yanında BDS' nin en önemli özelliği işverenlerin yapı tasarım grubuna inşa ettikleri binalardan en yüksek faydayı sağlayabilmesi için yapmış olduğu katkılardır. Yalnız noktasal detay çözümleri değil, saha araştırmalarından binanın maruz kalacağı mikroiklim şartlarının değerlendirilmesine kadar geniş bir kapsamda Bina Fiziği asli prensiplerini başarılı bir bina kabuğu inşa edilmesi maksadı ile uygulamaya koyuyoruz.

Hizmetlerimiz hakkında ayrıntılı bilgi

Seçili Projeler