Sürdürülebilir bina tasarımı

Doğal kaynaklarımızın tüketim yönteminin iyileştirilmesi gezegenimizin geleceği için büyük önem taşımaktadır.

Nüfus artışı ve artan tüketim dünyamızın çoktan azalmış olan doğal kaynaklarının varlığını her geçen gün daha tehlikeye atmaktadır.

İnsanlığın 20. yüzyılın ortalarından başlayan yıllarca sürecek emsali daha önce görülmemiş dünya kaynaklarından faydalanma çabası yaşadığımız iklim değişikliğinin en önemli nedenidir.

Birleşik Krallık Yeşil Bina Konseyi'nin bildirdiğine göre doğal kaynakların tüketiminde binaların payı %40 olup yıllık CO2 salımının da kabaca 1/3'ü yine binalardan kaynaklanmaktadır. İnşaat sektörünün dünya ekonomik üretimindeki payının önümüzdeki 2030 yılına kadar %14,7'ye ulaşacağı dikkate alındığında bu durumun yapıların en yüksek çevresel ve sosyoekonomik faydayı sağlayacak biçimde inşa edilmesi için iyi bir fırsat olduğu açıktır.

Bu arada yaşanılan Covid-19 pandemisinin getirdiği çaresizlik yalnız iş ve yaşam mekanlarımızın değil gezegenimizin bir bütün olarak sağlık ve refahının ne kadar önemli olduğunun altını çizmiştir. Harvard Üniversitesi'nin yapmış olduğu bir çalışmada Covid-19 ile bağlantılı can kayıpları ile hava kirliliği arasındaki bağlantının ifade edildiği üzere inşa ettiğimiz binaların toplumun sağlık ve refahına etkisi büyüktür.

Binalar üzerindeki tecrübemizi sürdürülebilirlik prensipleri ile birleştirerek iş verenlerimizin projelerine daha az kaynaklar kullanıp karşılığında doğal kaynakları daha az tüketen yapı çözümleri ile işverenlerimizin projelerindeki hedefleri gerçekleştirmesini sağlıyoruz.

Gezegenimizin kaynakları sınırlı olsa da insanın düşünme gücünün sonsuz olduğuna inanıyoruz. Doğrusaldan döngüsel iktisat prensiplerine geçiş kaynaklardan alınan verimi üst düzeye çıkarıp karbon ayak izimizi azaltmak ile kalmayacak aynı zamanda yatırımların bina dayanıklılığına yönelmesini sağlayacarak ekonomiye katkıda bulunacaktır.

Sürdürülebilir bina tasarımı hizmetlerimiz:


  • Tasarım grupları için sürdürülebilirlik hedeflerinin belirlenmesi
  • Fiziblite analizleri ile çevresel ve teknik seçeneklerin değerlendirilmesi
  • Bina sertifikalandırması (BREEAM, LEED) yönetimi ve danışmanlığı
  • Simülasyon analizleri
  • Seçili projeler