Yapı Fiziği

Yüksek performanslı binaların inşa edilmesi sağlam  yapı fiziği mühendisliği uygulamaları ile mümkündür.

Yapı fiziği yapıların nasıl çalıştıklarını bize anlatır. Yapı inşaatının strüktür ile ilgili olan kısımları dışında kalan alanlarını inceleyen bilim olup yapıların enerji performansı ile iç ve dış ortam şartlarının gerçekleşmesi ile doğrudan ilgilidir. Bu dalla ilgili sağlam mühendislik metotlarını kullanarak hem yüksek konforlu hem de az enerji harcayan kaliteli binalara sahip olmaları için işverenlerimize bilgilerimizi sunuyoruz.

Pasif bina tasarımı prensipleri erken aşamalarda yapı tasarımına dahil edildiğinde bu esnada binanın bir dizi karakteristik özelliklerinde yapılacak olan ayarlamalar onun enerji kullanımı ve karşılık gelen tasarruflar hakkında gerçekçi bilgiler verecektir.

Yapı fiziği ile ilgili hizmetlerimiz:


 • Güneşlenme analizleri
 • Gün ışığı hesapları
 • Akustik hesaplar
 • Enerji modelleme
 • Yoğuşma ve su buharı taşınımı analzileri
 • Hava taşınımı analizleri
 • ../Solar insolation TT
  Solar energy gain and daylight analysis of a facade.

  Doğru araçlarla değer üretmek

  Simülasyon araçlarının yardımı ile arazinin konumunun değerlendirilmesi ile çevresel koşullaından başlayarak projeniz ile ilgili detaylı analizler sağlamaktayız.

  Projenize BDS'nin sağlayacağı katkı ile tasarım kararları alınmadan önce binanızın doğal enerji imkanlarından faydalanmasını sağlamak mümkündür.

  Başta IES VE olmak üzere endüstri standartlarını belirleyen programlar ve diğer hesaplama araçlarını projenizdeki yapıların enerji ve gün ışığı kullanımı, güneşlenme miktarı gibi çoklu performans göstergelerini hesaplamak için kullanıyor, bu verilerin doğru ve hızlı bir biçimde proje sürecine dahil edilmesi için tasarım sürecine BIM'i entegre ediyoruz.

  Seçili Projeler